Form med sting REMIX finns med på Europeiska temaåret

År 2008 uppmärksammas inom EU som Europeiska året för interkulturell dialog. I samband med temaåret ordnas informationskampanjer och ett hundratal evenemang i de deltagande 27 EU-länderna. Enligt Europeiska kommissionen utgör interkulturell dialog en naturlig del av vardagen och kommer bäst fram på följande områden: kultur, utbildning, ungdom, migration, minoriteter och religioner. Interkulturell dialog främjar på dessa områden kulturell mångfald och kreativitet.

Form med sting REMIX finns med på Europeiska året för interkulturell dialog.

http://www.vuoropuhelu.fi/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=se


Aktuellt:

>> Mera aktuell information