Ampiainen REMIX 2008 designtävling

Hur skulle man enklare lära känna andra? Försök hitta på ett föremål, ett utrymme, ett sätt att fungera eller någonting annat som skulle underlätta samvaro och ömsesidig förståelse. Något att leka med på gården som alla obehindrat har tillträde till? Ett utrymme eller ett hus för verksamhet som lockar till sig människor som annars aldrig skulle träffas? Ett system för utbyte av vänner för jordenruntresenären på nätet? Framtidens annonstavla, där man kunde finna likasinnade och oliktänkare? Eller någonting helt annat fantasifullt!

 

Tävlingen genomförs på Ampiainens nätsidor mellan den 2.10. – 30.11. Programmet utlyses här i augusti. Tävlingen är öppen för alla grundskoleelever, gymnasister och elever i yrkesskolor i Finland. Även hela klasser eller grupper kan delta med ett gemensamt tävlingsförslag. Bedömningen av förslagen indelas i två åldersklasser 6-12 åringar och 13-18 åringar.

 

Allmänheten har möjlighet att rösta på sin egen favorit och motivera sitt val på Ampiainens nätsida. Tävlingsförslagen bedöms också av en jury som består av professionella arkitekter och formgivare. Speciellt fästs uppmärksamhet vid uppfinningsrikedom. Resultaten publiceras i december 2008 och då utlovas väl planerade pris. Förutom på nätsidorna kommer tävlingens skörd att visas på utställningar i designmuseet och i Finlands arkitekturmuseum under årsskiftet 2008-09.

 

Information:

Jaana Räsänen, etunimi.sukunimi@minedu.fi


Aktuellt:

>> Mera aktuell information