AMPIAINEN REMIX -TÄVLINGENS RESULTAT!

I Ampiainen REMIX-designtävlingens tävlingsprogram ställde man frågan: vad kunde föra samman folkgrupper och medborgare med olika kulturell bakgrund och skapa grogrund för förståelse? Deltagarna ombads hitta på ett föremål, ett utrymme, en verksamhet eller något annat som främjar samvaro och ömsesidig förståelse.

Fram till tävlingens deadline 30.11. hade 275 bidrag registrerats på nätutställningens sida. Bland bidragen hittar man både design- och arkitekturbetonade förslag: inre och yttre rum, utrymmen för samvaro och verksamhet, olika byggnader, föremål av alla de slag, tekniska apparater, fortskaffningsmedel, spel och andra koncept.

Juryns uppgift att utse tolv vinnare har inte varit lätt. Faktum är att juryn konstaterade att nivåskillnaderna var förvånansvärt små. Den här gången var det dessutom svårt att se några åldersrelaterade skillnader, vilket ansågs exceptionellt i en sådan här tävling för barn och unga.

Till slut kunde man ändå sålla ut pärlorna i båda ålderskategorierna (6-12 och 13-18). Det som utmärkte dem var helhetsgreppet: de var både visuellt intressanta och hade ett tydligt budskap. I dem förenades starka och originella idéer, fräscha och kärnfulla beskrivningar och ett personligt tekniskt förverkligande. Också bilden som laddats upp på hemsidan var lyckad och förmedlade sitt budskap effektivt.

Tävlingsjuryn fäste i sin bedömning särskild vikt vid hur bidraget behandlade uppgiftens tema och utveckligen av idén. Speciellt viktigt var att bidragen skulle vara personliga och ta avstamp i barnens och de ungas egen verklighet. Publikens favoriter var inte de samma som juryns. De tre populäraste arbetena skiljde sig klart ur mängden och fick sammanlagt 1596 röster.

Förutom de prisbelönta bidragen har organisatörerna valt att ställa ut sina personliga favoriter och arbeten som var nära en prisplats.

Ampiainen REMIX näyttely - utställning (pdf)
Pressinformation (pdf)
Tävlingsresultat (pdf)

AMPIAINEN REMIX -utställning på Finlands arkitekturmuseum och Designmuseet 8.1. - 25.1.2009

Aktuellt:

>> Mera aktuell information