Arkitektur för alla sinnen

Arkitektur för alla sinnen Har du märkt hurdant VÄDER det är i dag? Har du SETT solen skina från klarblå himmel, mörka moln glida längs horisonten eller regnet stå som spön i backen? Har du HÖRT det skarpa ljudet av grannens gräsklippare, ett litet flygplan brumma förbi på himlen eller regndroppar smattra på trottoaren eller gräsmattan … Har du lyssnat på den tystnad som uppstår när den första snön bildat ett mjukt täcke över hela omgivningen? Har du KÄNT DOFTERNA som skapas i luften under de olika årstiderna, på våren från bladknoppar, på hösten från våt mull? Eller lukten av bensin en kylig vintermorgon när bilarna inte vill starta? Har du känt solens varma strålar på ditt ansikte eller en bister kyla bita i näsan och tårna? Eller SMAKEN av en byig vind? Kanske har du observerat ett och annat i din BYGGDA MILJÖ i dag? Har du SETT ditt rum, ytterdörren på ditt hus, gatorna och trafikmärken, skolan eller butiken? Har du HÖRT hur badrumsdörren låter när du stänger den efter dig på morgonen, det knarrande lätet av dina skor när du stiger på den asfalterade gatan, elevernas skrän och stoj i trappuppgången när klockan har ringt och lektionen ska börja? Har du KÄNT DOFTEN av trä, betong eller glas? Har du KÄNT VÄRMEN som stiger upp ur trottoaren när solen har lyst på den hela dagen? Eller SMAKEN av köld när du sett ett stort fönster dekorerat av iskristaller? För att förstå världen måste vi kunna förnimma, uppleva och tolka den, var och en på vårt eget sätt, oavsett om det känns trevligt, otrevligt, ljuvligt eller tråkigt. Det är därför vi har våra SINNEN. För femhundra år sedan, under upplysningens tidevarv, satte man människans SINNEN i rangordning. Synen ansågs vara viktigast och hörseln näst viktigast. Därefter kom luktsinnet, smaksinnet och till sist känselsinnet, som betraktades som minst värt eftersom det associerades med djuren. Kan ni på basis av detta räkna ut vilken mänsklig aktivitet som ansågs vara viktigast: massage, musik eller målarkonst? Än i denna dag anses synen vara människans mest betydelsefulla sinne. Hur kommer det sig? Vi tar varje dag emot otaliga bilder via vårt synsinne; allt möjligt från reklam och tv-program till datorspel och fotografier. Men om vi kommer ihåg att låta också våra övriga sinnen observera vår miljö, blir våra upplevelser mycket rikare och mångsidigare. Detsamma gäller vår byggda miljö, inklusive arkitekturen. Arkitektur handlar inte bara om hur husen ser ut eller vad som öppnar sig framför våra ögon. Begreppet omfattar också ytor som kan vidröras, ljud som förknippas med ett rum, dofter av olika material samt känslor som olika platser framkallar. Arkitektur är inte bara en konst för ögonen, utan en mångsidig helhet som vi observerar med våra sinnen och som inverkar på vårt välbefinnande. På sätt och vis påminner arkitektur om orden i en bok, där bokstäverna har ersatts med form, material, rum, ljus, färger och proportioner. I bästa fall blir byggnaderna som levande dikter, som erbjuder mycket mer än bara skydd mot väder och vind. Låt oss alltså öppna alla våra sinnen för den rikedom som gömmer sig bakom cement och trä, enkelhet och sirlighet, byggnader och städer; alla olika miljöer som människan skapat. Vi kan hitta denna rikedom genom att stanna upp en stund och se, LÄRA OCH UPPLEVA.