Vad är Form med Sting?

I september 2005 ordnades den första temadagen kring design och arkitektur i landets skolor. Sporra din skola att delta i temadagen där professionella formgivare visar vägen till designens spännande värld! Ett av målen med temadagarna är att väcka intresset för den byggda miljön, att erbjuda skolorna möjlighet till kontakt med den egna ortens arkitekter och formgivare och att öka medvetandet om yrkesmöjligheterna i branschen.

Form med sting är avsedd för alla skolor i Finland. Temadagen ger tips och verktyg för arbetet med formgivnings- och arkitekturfrågor i skolor och läroanstalter. Har du frågor? e-post: info(at)ampiainen.fi