Upphovsmännen

Produktion:
Leena Svinhufvud och Liisa Aholainen / Designmuseet
www.designmuseum.fi

Grafisk formgivning och webdesign:
Kide Concepts
www.kide.net

PHP-Programmering:
Tahitibar Innovations
www.tahitibar.com