Ampiainen 2005-2009

Ampiainen pörrää 2005, ensimmäinen valtakunnallinen arkkitehtuurin ja muotoilun päivä, vei alojen ammattilaisia ja opiskelijoita peruskouluun ja lukioihin kertomaan omasta työstään. Kouluvierailuja varten Ampiainen tuotti arkkitehtuurin ja muotoilun suunnitteluprosesseja havainnollistavaa opetusmateriaalia (Suunnittelijat esiin, Päiväunia ja pilvilinnoja, IdeLab) sekä koulujen että kouluissa vierailleiden ammattilaisten käyttöön. Ampiainen sai myös oman nettisivustonsa www.ampiainen.fi, jossa voi tuotetun opetusmateriaalin lisäksi tutustua muun muassa oppilastöiden verkkonäyttelyyn. Syyskuussa Designmuseon ja Suomen rakennustaiteen museon välisessä kaupunkitilassa, Pihalla, seikkailtiin kolmiulotteisten perusmuotojen ja mittakaavan muunnosten maailmassa.

Ampiainen asustaa 2006 koulutti opettajia viettämään arkkitehtuurin ja muotoilun päivää oppilaidensa kanssa järjestämällä ennen varsinaista teemapäivää käytännönläheisiä koulutusiltapäiviä eri puolilla Suomea. Ampiainen koordinoi sekä tarjosi opetuspaketin ja kouluttajaparin (arkkitehti ja muotoilija), paikalliset yhteistyötahot tarjosivat tilat ja hoitivat tiedotuksen. Ytimekkäät mielikuvitusta ruokkivat ja vuorovaikutteiset pariluennot johdattivat osallistujan vuoden teemaan. Työpajoissa tutkittiin asumista sekä ampiaisen että ihmisen näkökulmasta ja saatiin vinkkejä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen toteuttamiseen kouluissa.

Ampiaisen väri…nää 2007 jatkoi hyvien kokemusten ja myönteisen palautteen innoittamana hyväksi havaittujen toimintamallien parissa. Se tuotti jälleen opetusmateriaalia, koulutti opettajia ja lähetti alojen ammattilaisia kouluihin. Väri ja sen merkitys sekä rakennetussa- että esineympäristössä puhuttivat opettajia useilla eri paikkakunnilla. Hankkeen valtakunnallista ulottuvuutta lisättiin ensimmäistä kertaa ilmestyneellä Ampiainen -lehdellä, joka sisälsi teema-artikkeleita, opetuksen virikeaineistoa, tehtäviä sekä ajankohtaisten hankkeiden esittelyjä. Lehti jaettiin kaikkiin Suomen peruskouluihin, lukioihin ja kuvataidekouluihin sekä arkkitehtuurin ja muotoilun ammattilaisille.

Ampiainen REMIX 2008 otti osaa EU:n Kulttuurienvälisen vuoropuhelun -teemavuoteen. Keväällä lasten ja nuorten sekä suunnittelijoiden ja päättäjien välistä vuorovaikutusta harjoiteltiin osallistavan kaupunkisuunnittelun projektisa Lappeenrannassa. Syyskuussa julkistettiin lapsille ja nuorille suunnattu suunnittelukilpailu: Alakko nää mua? Tehtävänä oli suunnitella jotakin, joka helpottaisi toisiin tutustumista. Lapset ja nuoret saivat äänestää oman suosikkinsa verkkosivuilla esitellyistä yli 300 ehdotuksesta. Lisäksi kilpailuehdotukset arvioi arkkitehtuurin ja muotoilun ammattilaisista koostuva jury. Lokakuussa Ampiainen järjesti Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin kanssa Tulevaisuuden rakentajat -megatapahtuman, jossa koululaiset ja suunnittelualojen ammattilaiset rakensivat yhdessä tulevaisuuden esineitä, tiloja, taloja ja kaupunkeja. Tapahtuman päätteeksi hatuiksi toteutetut visiot esiteltiin Hat Walkilla suurelle yleisölle. Neljäs toimintavuosi huipentui samanaikaisesti sekä Designmuseossa että Suomen rakennustaiteen museossa järjestettyyn näyttelyyn, joka esitteli Alakko nää mua -suunnittelukilpailun satoa.

InnoAmpiainen 2009 -lehti kannusti EU:n luovuuden ja innovoinnin -teemavuoden merkeissä ottamaan oppia menneisyydestä, havainnoimaan nykypäivää kaikilla aisteilla ja idoimaan tulevaisuutta ennakkoluulottomasti. Syyskuussa Ampiainen oli Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin yhteistyökumppanina suunnittelemassa ja järjestämässä Creating the future -arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusseminaaria. Seminaarin pääluennot ja puheenvuorot avasivat näkökulmia luovuuteen ja ympäristön kokemiseen sekä erilaisiin pedagogisiin lähestymistapoihin ja onnistuneisiin projekteihin. Työpajoissa saattoi löytää vielä lisää näkökulmia arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen toteuttamiseen. Kansainväliseen seminaariin osallistui runsaat 100 arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksesta kiinnostunutta eri puolilta maailmaa. Lokakuussa Ampiaisen verkkosivuilla avattiin ensimmäinen maakuntapalsta, jolla seurataan Satakunnan rakennustaiteen läänintaiteilija Hanna Elon arkkitehtuurikasvatushankkeita.

Pihalla 2005 ja Hatwalk 2008