Läromedel

Avsikten med undervisningsmaterialet är att stöda arkitektur- och designpedagogiken. Materialet produceras främst av Designmuseet. I samband med varje helhetsavsnitt nämns producenten och upphovsmannen. Materialet får användas och kopieras fritt för undervisningsändamål, men kommersiell användning är förbjuden. Glöm inte att nämna producentens och upphovsmannens namn när du använder materialet!

Hade din skola ett lyckat arkitektur- och designprojekt? Låt andra ta del av dina idéer kring uppgifterna! Skicka din uppgift och ditt namn till info@ampiainen.fi. Vi förbehåller oss rätten att välja och redigera materialet.

På de här nätsidorna hittar du också länkar till andra Internetsidor. Ampiainen.fi svarar inte för innehållet i dem.

>> Idéer till uppgifter inom arkitektur- och designvärlden
>> Vinkar om material och tekniker
>> Litteratur
>> Länkar

Idéer till uppgifter inom arkitektur- och designvärlden:

MIME type

Ampiainen_natutstallning.pdf (178 KB)
Alla skolelever och studerande som arbetar med arkitektur och design kan lägga ut sina arbeten på nätutställningen.

MIME type

Ampiainen_smattochstort.pdf (75 KB)
Smått och stort i olika material.

MIME type

Ampiainen_teckning.pdf (81 KB)
Teckning som verktyg

MIME type

Ampiainen_nyttforemal.pdf (74 KB)
Nytt föremål, nytt budskap!

MIME type

Ampiainen_nuochiframtiden.pdf (79 KB)
Förr, nu och i framtiden. På jakt efter hållbara riktlinjer.

MIME type

Ampiainen_miljonssprak.pdf (76 KB)
Kan du läsa miljöns språk?

MIME type

Ampiainen_klassiker.pdf (75 KB)
Gör om en klassiker

MIME type

Ampiainen_goromklassrum.pdf (76 KB)
Gör om ditt klassrum!

MIME type

Ampiainen_fantasiprosess.pdf (78 KB)
Fantasiprocess från en skala till en annan

MIME type

Ampiainen_vadardet.pdf (75 KB)
Lära dig känna formgivarens arbete och gestaltningsprocessen genom egen erfarenhet.

MIME type

Ampiainen_miljo.pdf (79 KB)
Människans förhållande till miljön.

Vinkar om material och tekniker:

MIME type

Ampiainen_Vinkar_om_material.pdf (53 KB)
Modellerna kan byggas i flera olika material, och materialet behöver inte alls vara dyrt eller svårt att skaffa fram!

Litteratur:

MIME type

Ampiainen_artikel.pdf (48 KB)
Artikel om arkitektur och design. Hur kan man ta nytta av de här områden i undervisning?

Länkar

Grafia ry
Grafia rf, föreningen för grafisk design

ideLAB
Industridesignlaboratorium

Arkitektur runt världen
Länkar till kända arkitekturobjekt. (på engelska)

Arkitekturpedagogik
Material, länkar och litteraturvinkar om arkitekturpedagogik. (på finska)

Drawing power
Sidor om att rita och iaktta omgivningen. (på engelska)

Dagarna för Europas byggnadsarv
Trädgårdarna och parkerna i fokus under 2005 års dagar för Europas byggnadsarv.

Stockholms stads historiska laboratoriet
Försvunna byggnader och kvarter i Stockholm från 1899.

Alvar Aalto museum
Alvar Aalto-museets paket om stolen. (på finska och engelska)

Alvar Aalto museum
Alvar Aalto-museets sidor om arkitektur och designpedagogik. (på finska och engelska)

Den Finska eken
Kulturmiljöprojektet

Sveriges arkitekter
Om arkitektur på svenska. Länkar, litteratur osv.

Designåret i Sverige
Kolla på vad som händer i Sverige kring design.

Designmuseet
Designmuseet bjuder på designupplevelser också i nätet.

Eilisvisio
Vardagshistoria (på finska)

Fantasy Design
Se på vad som har gjorts i fem EU-länder!